Blogs

Entries with tag reset epson t50 bằng key wic times .

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson T50 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson T50 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson T50 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson T50 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

ETC